Návod na výběr prodejce tepelného čerpadla

Pořízení tepelného čerpadla je významnou investicí. Správný výběr Vám přinese nízké náklady na teplo, bezproblémový provoz a dobrý pocit z toho, že děláte něco pro životní prostředí. Pokud ale sáhnete vedle, hrozí Vám nejen zklamání z výkonu, vyšší než očekávané náklady na teplo, zvýšená poruchovost, ale v extrémním případě i nutnost investice do jiného zdroje tepla. Bohužel, i s tepelnými čerpadly se podvádí, velmi důležité je tedy konzultovat Váš záměr se správným prodejcem.

ilustrační foto: Pixabay.com – Skitterphoto

Jak takový prodejce vypadá? Poznávacích znamení je hned několik.

Dohledatelná historie a reference

Samozřejmě, nejlepší reklamou jsou spokojení zákazníci. Poctivý a úspěšný prodejce tepelných čerpadel má dlouhou historii, dohledatelné reference potvrzující:

 • doporučení správného čerpadla,
 • schopnost dostát svým závazkům v případě poruchy
 • schopnost zajistit či doporučit kvalitní instalaci čerpadla.

Pátrejte zejména po referencích klientů, jejichž zadání bylo podobné tomu Vašemu, ať už jde o typ budovy, které bude tepelné čerpadlo vytápět či velikost pozemku, očekávané náklady na topení apod.

Široký sortiment

Mezi jednotlivými typy čerpadel jsou velké rozdíly nejen ve výkonu, očekávané životnosti apod., ale také v náročnosti instalace. Z tohoto důvodu, řada prodejců volí pouze tepelná čerpadla vzduch/vzduch, jejichž instalace je velmi snadná a někdy si ji realizují sami zákazníci. Ovšem, tento typ čerpadel je vhodný pro specifické typy nemovitostí.

Obchodník, který má ve svém portfoliu pouze omezený počet druhu tepelných čerpadel či nabízí pouze jednotky vzduch/vzduch Vám nemůže poradit objektivně. Pátrejte tedy po firmě, která nabízí např. i čerpadla:

 • vzduch/voda
 • země/voda
 • vrt/voda

Kvalitní čerpadla

I u běžných čerpadel se šidí s údaji o výkonu, spotřebě elektřiny, hlučnosti apod. Toto ovšem není nešvar pouze obchodníků v České republice, k podvodům dochází po celém světě, a i z tohoto důvodu spatřil světlo světa standard Evropská značka kvality Q, pro jejíž získání je nutné aby:

 • parametry uváděné na čerpadle odpovídaly skutečnosti, což ověřuje registrované technické centrum (v případě České republiky Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně). V rámci testování podstupuje tepelné čerpadlo i několik pevně stanovených zkoušek, viz přehled zde
 • dovozce či výrobce poskytoval dostatečnou technickou podporu a zároveň měl vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin
 • hlavní komponenty byly ve shodě s mezinárodními i národními předpisy
 • akustický hluk tepelného čerpadla za provozu nepřevyšoval stanovenou úroveň
 • tepelná čerpadla byla dodávána s návodem v národním jazyku
 • se na tepelné čerpadlo vztahovala záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let
 • tepelné čerpadlo dosahovalo minimálních hodnot efektivnosti COP, a to:
  • 4,3 u čerpadel země/voda
  • 5,1 u čerpadel voda/voda
  • 3,1 u čerpadel vzduch/voda
  • 4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda

Více informací o Evropské značce kvality Q najdete zde.

Pokud si budete dávat při výběru prodejce tepelného čerpadla „pozor“ na výše uvedené body, velmi pravděpodobně najdete obchodníka, který je schopen vyřešit Váš požadavek na nový zdroj tepla s nízkými provozními náklady, dlouhou životností a minimem starostí.