Stavební a technický dozor

Každá realizace nového objektu si vyžaduje určitou míru kontroly a dohledu. Je potřeba, aby byly dodržované potřebné právní normy, zákony, ale také stavební náležitosti a postupy.

barrow-420728_1280

Kontrola těchto záležitostí je náplň stavebního a technického dozoru. Každá z těchto funkcí má na starost něco jiného. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a co mají za úkol, se dočtete v následujícím článku.

Proč mít stavební a technický dozor

Realizace nebo rekonstrukce či modernizace stavby je náročným a komplikovaným procesem, během kterého je potřeba ohlídat celou řadu věcí. Jedná se o řemeslné práce, stavební práce, ale také jednání s úřady a dodavateli. Proto je vždy výhodné, jedná-li se o investora nezkušeného, využít pomoc odborníků. Tím je myšleno technický dozor investora a zákonem daného stavebního dozoru.

Nutné ze zákona

Stavební a technický dozor se od sebe liší podle jejich právní nutnosti. Stavební dozor je dán stavebním zákonem. Musí být vykonáván úředně oprávněnou a autorizovanou osobou dle zákona č. 183/2006 Sb., a to v případě staví-li stavebník své dílo svépomocí nebo na základě stavebního povolení. Taková osoba plně zodpovídá za náležitosti stavby a musí být uvedena v ohlášení stavebního povolení.

Technický dozor investora není úředně povinný, ale jeho funkce je na stavbě nezastupitelná. Činnost technického dozorce investora je tak odborníky doporučována, jelikož je to další kontrolní osoba, která bude dohlížet na celou výstavbu.

Stavební dozor

Stavební dozor má mít dohled na zajištěním stavby dle schválené projektové dokumentace a dle platných norem a předpisů vztahujících se ke stavebnictví. Smyslem této činnosti je hlavně správné zajištění prováděcích prací při svépomocné výstavbě Stavební dozor tak zahrnuje dva významy

 • činnost – ve smyslu kontrolní činnost stavebního úřadu v průběhu realizace
 • osoba – která dozor na stavbě provádí na základě definovaných opatření

Náplň práce stavebního dozoru

 • průběžná kontrola postupu všech stavebních prací z technického hlediska v souladu se schválenou dokumentací stavby a stavebním povolením
 • kontrola z hlediska časového – dohodnutý termín mezi stavebníkem a zhotovitelem
 • spolupráce s projektantem stavby
 • dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů
 • vedení stavební deník

Technický dozor

V případě rozsáhlých a složitých staveb je technický dozor prakticky nutností. Je jen minimálně zakotven ve stavebním zákonu, to se odvíjí od jeho působnosti a požadavků. Technický dozorce spolupracuje se stavbyvedoucím a je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Jeho jméno a příjmení by mělo být uvedeno v identifikačních údajích v potřebných dokumentech.

Kompetence

Náplň práce technického dozoru závisí na stavebníkovi, podle toho co od něj očekává a jaké mu poskytne kompetence. Na základě toho se pak rozšiřuje jeho kontrola nad celkovou výstavbou. Záleží tak čistě na dohodě mezi dozorem a stavebníkem. Důležité je, aby dozor nebyl v žádném pracovním vztahu se zhotovitelem. Mohla by tak být ohrožena jeho důvěryhodnost.

 

Náplň práce technického dozoru

Činnosti, které může technický dozor pro stavebníky vykonávat, je celá řada. Ovšem je možné to rozdělit do dvou kategorii zástupce investora a kontrola stavby. Technický dozor může za investora kontrolovat dodávky a jejich přebírání od dodavatele nebo jednat s projektantem a příslušnými orgány, jako je stavební úřad nebo jiní účastníci stavby.

Do oblasti kontroly stavby patří:

 • protokolární přejímání prací a dodávek
 • provádění předepsaných zkoušek
 • zaměřování důležitých konstrukcí
 • kontrola později nepřístupných a zakrytých prací

Ceník technického dozoru

Jak vyplývá z výše uvedených údajů je na stavbě potřeba mít technický dozor investora. Ceník se pohybuje podle domluvy a kompetencí, které byli dozoru poskytnuty. Jedná se většinou o 3 – 5 % z celkového rozpočtu plus paušální cena za služby.