Jak nakládat s odpady? Tipy a rady

Nádoby na odpad musí být vysoce kvalitní, o tom se snad nemusíme s nikým přít. Kde si ale takové nádoby pořídit a jak vůbec správně třídit? A co ještě udělat pro životní prostředí? Na tyto dotazy naleznete odpovědi níže.

K2
Foto: kingspanenviro.cz

Spolehlivé nádoby na tříděný odpad

Jak menší nádoby, tak větší kontejnery na odpad musí splňovat hned několik požadavků. Zdaleka nejdůležitější je odolnost proti mechanickému poškození a vlivům počasí, a tedy vysoká bezpečnost, což platí zejména pro nádoby na nebezpečnější odpad. Samozřejmě roli hraje rovněž lehkost, snadná manipulace i údržba, standardní barevné rozlišení (viz níže) a v neposlední řadě estetická zajímavost, a to zvláště při umístěny na veřejném prostranství.

Jak vůbec správně třídit odpad?

Nepochybujeme, že v současné době je tříděný odpadu již součástí obecného povědomí, takže pouze ve zkratce. Plasty s číselným kódem 1 až 6 (s výjimkou PVC) patří do žlutého kontejneru na odpad, papír (20–22) do modrého, sklo (70–72) do zeleného, kovy (40 a 41) do šedého a nápojové kartony (81 a 84) do kontejneru na odpad s oranžovým označením. Mezi „běžný“ odpad řadíme i tzv. bioodpad, jenž je možné rovněž třídit a vyhodit, ale lze jej přímo doma či na zahradě kompostovat.

Další kroky ke snížení vlivu na životní prostředí

Pro snížení naší ekologické stopy toho pochopitelně můžeme udělat daleko více. Takové třídění plastů je jistě pozitivní, proč ale vlastně vůbec kupovat balenou vodu, pro kterou navíc často vyrážíme autem? Omezit automobilovou dopravu je totiž rovněž důležité, ovšem lze používat i Adblue. Co to je? Jedná se o roztok, jenž se užívá pro snížení emisí některých znečišťujících látek ve spalovacích motorech. I kvalitní nádrž na Adblue je tedy potřeba! Kde ji seženete? Např. na Kingspanenviro.cz