Proč rekonstruovat výtah

U rekonstrukce nebo modernizace výtahů je prvotním cílem bezpečnost cestujících. Dalším co se získá modernizací je zlepšení technických vlastností, zvýší se spolehlivost výtahu a také se zvýší užitková hodnota a estetická úroveň výtahu.

Proč rekonstruovat výtahy a co to obnáší, se dočtete v našem článku.

Na modernizaci vždy dojde

I pravidelná péče o výtah se jednou dostane do stavu, kdy bude potřeba výtahovou kabinu i šachtu zrekonstruovat. Najezděné kilometry se na funkčnost, bezpečnost a také design projeví. Začínají se objevovat poruchy, které jsou nákladné na opravu nebo se vůbec opravit nedají. V tomto okamžiku je nutné začít uvažovat o rekonstrukci nebo celkové modernizaci.

U zastaralého zařízení, zvláště z let 90., se zvyšuje četnost výskytu nebezpečných situací, které mohou ohrozit zdraví nebo život cestujících. A je to právě majitel, který nese zodpovědnost osobní výtah a jeho provoz.

6 důvodů, proč modernizovat výtah

  1. zvýší se výkon
  2. zvýší se bezpečnost
  3. estetický stav
  4. zlepší se přístupnost
  5. zvýší se celková hodnota objektu
  6. sníží se provozní náklady

Rozhodování ulehčí inspekční prohlídka

Každý výtah, který je starší 12 let, musí být pravidelně podrobován inspekční prohlídce. Tu má na starosti autorizovaný Inspekční orgán. Prohlídka zkontroluje celkový stav výtahu a výtahové šachty . Výsledkem kontroly je protokol, ve kterém jsou zapsaná všechna rizika, která výtah má.

Rizika se dělí na tří skupiny – nízká, střední a vysoká. Podle charakteru rizika a jeho zařazení do skupiny se pak volí délka jeho nejzazšího odstranění. Od těchto lhůt se odvíjejí výměny nebo opravy všech odhalených nevyhovujících částí.

Výběr firmy

Výběr firma, která se postará o modernizaci nemusí být zrovna jednoduché. Jednou z možností je se obrátit na stávající firmu, která se stará o starý výtah. Firma zná prostředí a může tak navrhnout ideální řešení.

Dalí z možností je si najít novou firmu. při jejím výběru dbejte především na reference, dosavadní práci, zkušenosti. V nejlepším případě kontaktuje bývalého klienta firmy a poptejte se na práci, služby i přístup firmy.

Návrh řešení

Vybraná firma musí navrhnout optimální řešení, které výtah nejen zmodernizuje, ale také bude odpovídat českým a evropským normám. Nejčastěji u starých výtahů chybí nehořlavá kabina s vnitřními dveřmi.

Vnitřní dveře bývají často komplikací, jelikož zmenšují prostor ve výtahové kabině nebo se kabina s vnitřními dveřmi nevejde do výtahové šachty. Tento problém většinou bývá u malých výtahů do nosnosti 250 kilogramů. Řešením je výroba výtahů na míru.

Délka rekonstrukce výtahu

Délka se samozřejmě odvíjí podle rozsahu prací, ale pro představu – výměna starého výtahu za nový, tedy demontáž starého a montáž nového zabere v průměru 3 – 5 týdnů. Výhodou rekonstrukce a modernizace je fakt, že již existuje výtahová šachta. Pokud by se výtah budoval v místnosti od základů zabere to daleko více času i financí.