Slyšeli jste někdy o Cechu suché výstavby?

Cech suché výstavby Česká republika je sdružení, podporující především typ výstavby suchou metodou.


CECHSV ČR zahrnuje několik důležitých subjektů, které se podílejí na těchto výstavbách. Jedná se o sdružení, které zahrnuje 7 výrobců, 93 montážních firem, 5 prodejců, 4 výrobci komponentů a 12 středních škol.

Hlavním cílem tohoto sdružení, tak především informovat veřejnost a podporovat členské firmy. Dalším důvodem vzniku bylo zamezení zbytečných chyb, které vznikaly a stále vznikají při výstavbě. Pro informovanost Cech zajišťuje veřejné přednášky, které mají za úkol předat nejdůležitější informace o bezproblémové výstavbě. Tyto informace slouží především pro investory a firmy, které se podílejí na těchto stavbách. Přednášky probíhají v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích a Plzni. Zde se řeší veškeré chyby, které vznikají. Nejčastěji se jedná o nesprávné navržení konstrukce nebo špatné propočty. Důsledkem těchto problémů je zpoždění zakázky, dohady s investorem nebo prodražení celého projektu. Cech také vydává infomační publikace, které jsou často k dohledání na webových stránkách nebo ve stavebních časopisech. Prostřednictvím článků, chce cech podpořit vztah veřejnosti k suchým výstavbám. Cech je také zakladatelem projektu Národní soustava kvalifikací, která obsahuje kvalifikační a hodnotící kritéria. Součásti je také kvalifikovaný komisař, který dohlíží na správné vykonání zkoušky pro obor Montér suchých staveb.