Nový Žižkov – developerský projekt společnosti CCZ

Moderní městská část v širším centru Prahy, zasazená do rozsáhlé zeleně, která přinese občanům rozšíření služeb a místo pro oddych a relaxaci.

nový žižkov
Foto: boglearchitects.com – Nový Žižkov

Zcela novou, moderní, urbanisticky promyšlenou městskou část zasazenou do zeleně a veřejně přístupných parků a ploch pro rekreaci a odpočinek plánuje vystavět na současném území Nákladového nádraží Na Žižkově společnost CCZ. Území, které se nyní nachází ve velmi neutěšeném stavu tak dostane úplně novou tvář.

Jedná se o velkorysý projekt, postavený v první etapě na pozemku o rozloze 68 000m2, který je kombinací rezidenčního bydlení, hotelu, administrativních objektů a obchodní pasáže s rozsáhlou občanskou vybaveností: s bazénem, fitness centrem, welness studiem atd. Mimochodem, zeleň bude tvořit 35 % z celkové plochy projektu. První etapa projektu, která by mohla být zahájena v roce 2016, počítá s výstavbou dvou rezidenčních bytových domů s cca 250 byty  včetně podzemních garáží, s výstavbou hotelu, s obchodní pasáží s kapacitou 36 000m2 a s administrativními budovami o 22 000m2 plochy. Architektonický a urbanistický koncept vychází z původního ideového záměru  architekta Jana Sedláka, který dále rozpracovala londýnská architektonická firma Bogle Architects.

Zmíněná obchodní pasáž s galeriemi, tolik typická pro pražské prostředí, je prosvětlena skleněnou střechou originálního tvaru s ovladatelnými panely, které do ní propouští světlo podle potřeby. Do jednotlivých pater vedou eskalátory a každé patro navržené jako galerie je propojené můstky s výhledem na celou pasáž. Ve druhém nadzemním podlaží pasáže se nacházejí kromě obchodů i restaurace s terasami s přímým vstupem do parku.  Projekt počítá právě s takovouto formou obchodní pasáže , která rozhodně nemá charakter některých megalomanských obchodních center, která nejsou vždy úplně využitá. Zmíněné služby v této části Prahy 3 určitě chybí a obyvatelé by takto pojatou obchodní pasáž určitě využili. To potvrdili i v průzkumu, který si nechala společnost CCZ na reprezentativním vzorku občanů z Prahy 3 zpracovat.

Kancelářské budovy vyhlížející na zelené střechy obchodní pasáže a nový veřejný park jsou propojeny můstky přes prostor vnitřního atria, proskleného po celé výšce domu. Hotel oválného tvaru se vstupem s Basilejského náměstí je navržen jako bariéra s cílem chránit parkové plochy od dopravního hluku. Bytové domy umožňují z vyšších pater pohledy směrem na centrum města a rozlehlé zelené plochy okolí. Každá z částí bytového domu má ve vnitrobloku umístěnou vyvýšenou zahradu, která vytváří pocit příjemného prostředí a zachovává soukromý svých obyvatel v nadzemních podlažích.

Drtivá většina oslovených občanů v kvalitativním průzkumu (75%) si dovede představit, že na místě současného Nákladového nádraží na Žižkově by mělo vzniknout něco podobného, s čím přichází investor v podobě projektu „Nový Žižkov“. Osmdesát dva procent občanů oslovených v kvalitativním testu, který je součástí průzkumu veřejného mínění občanů v Praze 3, odpovědělo, že se současným prostorem Nákladového nádraží na Žižkově, který je ve velmi neutěšeném stavu,  se rozhodně musí něco udělat. Zejména proto, aby zde nevzniklo místo, které je výlučně rájem lidí žijících na okraji společnosti, na omamných a psychotropních látkách, aby zde nevzniklo  místo v širším centru Prahy, které je nebezpečné pro výchovu dětí a mladistvých. Z tohoto pohledu rozhodně neobstojí výtky některých ochránců přírody, případně aktivistů strany Zelených, že celé území by se mělo nejlépe zakonzervovat kvůli tomu, aby zde nevyhynuly některé vzácné druhy zvířat, jichž je mimochodem podle studie Doc.Jana Farkače z České zemědělské univerzity v Praze, poskrovnu. Jedná se o pouze o zástupce ropuchy zelené, jistého duchu ještěrek, slepýšů či o otakárka ovocného. Společnost CCZ nejenom že nechce tyto vzácné druhy z území Nákladového nádraží vypudit, ale navíc navrhuje soustředit těchto několik vzácných druhů zvířat do jakési oázy zeleně uprostřed zmíněného projektu, jejíž součástí budou jezírka obklopená několika vzácnými druhy rostlin, které budou do tohoto místa soustředěny z celého území.V tomto místě pak investor navrhuje vytvořit podmínky pro dlouhodobou existenci těchto biotopů. V souvislosti s projektem „Nový Žižkov“ byla také často zmiňována otázka demolice objektu historické budovy. Demolice historické nádražní budovy v souvislosti s projektem „Nový Žižkov“ skutečně nehrozí, především proto, že budova stojí na vedlejším pozemku.Navíc bude využita jako kulturní a osvětové centrum. S tím také souvisí diskutované téma, zda je vhodné, aby v blízkosti budovy Nákladového nádraží na Žižkově, tedy v blízkosti této kulturní památky , jakýkoliv podobný záměr investora vznikl. Na rozdíl od některých zástupců strany Zelených či některých dalších aktivistů se 48 % lidi dotázaných v kvalitativním testu průzkumu veřejného mínění v Praze 3 domnívá, že v tom nevidí žádný problém.

Urbanistický koncept revitalizace Nákladového nádraží na Žižkově zahrnuje velkorysé krajinářské úpravy parkových teras, modelovaných travnatých ploch spolu s navazujícími plochami rezidenční zeleně, které doplňují střešní zahrady kancelářských budov.. Hlavní vstup do projektu vede zeleným bulvárem přes náměstí s fontánami a stromy zabudované v dlažbě. Hlavní pěší zóna pak pokračuje spolu s cyklostezkou směrem na východ do blízkého parku. Úpravy krajiny budou pro lokalitu velikým přínosem, neboť zde vznikne souvislý pruh zeleně od Olšanských hřbitovů až po park Židovské pece. Do současné chvíle společnost CCZ  investovala do nákupu pozemků a přípravy projektu „Nový Žižkov“ více než 35 miliónů euro, tedy 980 miliónů korun V tuto chvíli byla vydána všechna potřebná územní rozhodnutí. Stavební povolení pro první etapu výstavby by mohlo být vydáno v roce 2015 a poté by mohlo následovat zahájení stavby. První etapa výstavby rezidenčního, komerčního, kulturního a rekreačního komplexu na bývalém Nákladovém nádraží na Žižkově by mohla být dokončena v roce 2018 a vyžádá si investici ve výši 250 miliónů euro, tedy cca 7 miliard korun.

(ph)

Vizualizace projektu Nový Žižkov

nový žižkov

nový žižkov

nový žižkov
Foto: boglearchitects.com – Nový Žižkov