Odpadní jímka nebo septik – Co vybrat?

Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody odpadních jímek a septiků. Vyberte si na pozemek nejvhodnější nádrž na odpadní vody a zjistěte, co všechno budete k jejímu usazení potřebovat.

K chatám zvažte umístění odpadní jímky

Jímka je vhodnou nádrží na shromažďování odpadních vod především do rekreačních objektů jako jsou chaty nebo chalupy, které obýváte především v sezóně. K trvale obývaných objektům se příliš nehodí. Z hlediska zákona se nejedná o vodní dílo ale jen o obecnou stavbu. Jímka ale i tak musí splňovat několik požadavků.

Fekální vůz budete volat v případě jímky častěji

Důležitá je její vodotěsnost, což znamená, že nesmí nic propustit do okolní půdy. V případě, že by k tomu došlo, vám hrozí pokuta a vaší povinností je provést zkoušku těsnosti. Odpadní jímku také musíte nechávat pravidelně vyvážet. Jak často to bude, to závisí na objemu nádrže. Obvykle se ale jímka musí nechat vyvézt zhruba jedenkrát za měsíc při plném provozu rekreačního objektu. Odpadní vody z jímky v žádném případě nesmíte vypouštět volně do okolí.

Jímka nesmí propouštět

U jímky vybírejte velmi pečlivě dodavatele. Důležitý je kvalitní materiál, například polypropylen, který zajistí nejen dlouhou životnost jímky, ale také její voděodolnost a nepropustnost. Vybírat pak můžete z několika variant, záleží na podloží, do kterého budete jímku usazovat. Existují nádrže, které usadíte a pouze obsypete zeminou nebo například dvouplášťové jímky, které jsou ideální do jílovité půdy, či jímky do podloží, kde se vyskytují podzemní vody.

Septik se řídí zákonem č. 254/2001 Sb.

Na pozemek můžete umístit také septik. Tady je už ale proces schvalování složitější a budete si muset sehnat povolení od stavebního úřadu. Na rozdíl od odpadní jímky se totiž na septik nahlíží jako na vodní dílo a vztahuje se na něj vodní zákon č. 254/2001 Sb. V septiku dochází na rozdíl od jímky k přečištění odpadních vod, a to nejčastěji v tříkomorovém systému. Přečištěná voda pak odchází buď do kanalizace nebo jí můžete využít jako užitkovou vodu.

Septik stačí vyvézt jednou ročně

I v případě septiku je vhodné, pokud jej umístíte k rekreačním objektům, podmínkou je nicméně přípojka ke kanalizaci. Dá se umístit ale i k trvale obývaným objektům. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že po pořízení jsou náklady na údržbu již minimální. Fekální vůz vám na vyvezení bude stačit zhruba jedenkrát za rok. Vodoprávní úřad vám také stanoví, jak často budete dokládat vzorek odpadního kalu.