Čerstvý vzduch bez otevřených oken po celý rok

Dostatek čerstvého vzduchu je důležitý pro každý organismus. Vzhledem k tomu, že většinu času trávíme v interiérech je potřeba zajistit jeho přívod do domů a kanceláří. To ovšem v současné době není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Pojďte se podívat na to, jak si zajistit čerstvý vzduch i bez otevírání oken.

Energeticky úsporné domy mají dobrou těsnost, což je výhodné především z hlediska energetické úspornosti, ale už ne tolik z hlediska kvality vzduchu v domě. Do vzduchu se totiž uvolňují zplodiny, které produkují obyvatelé, květiny nebo třeba sporák. Z velké většiny je tvoří oxid uhličitý, vodní páry i těkavé organické látky. 

Nedostatek čerstvého vzduchu na nás působí různými způsoby. Můžete se cítit unavení, podráždění, vyčerpaní, nesoustředění a může vás bolet hlava nebo pálit oči.

Během vykonávání běžných činností vyprodukuje jeden člověk za hodinu zhruba 15−20 l oxidu uhličitého.Abyste udrželi hodnotu oxidu uhličitého pod 0,1 %, což je podle vědeckých studií optimální hodnota, mělo by se každou hodinu vyměnit 20−30 m³ na člověka. Je proto si zajistit dostatečné větrání. Způsobů je několik, ale ne všechny jsou stejně efektivní.

Jak zajistit cirkulaci vzduchu v místnosti

Moderní domy jsou dobře utěsněné a přirozená výměna vzduchu uvnitř je příliš malá na to, aby zajistila potřebnou kvalitu vnitřního prostředí. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit dostatečné větrání v době, kdy jsou v místnosti lidé i v době, kdy je místnost prázdná.

Nejjednodušším způsobem větrání je větrání okny. Ideálně otevřete okna na protilehlých stěnách budovy. Tento způsob větrání je dvakrát úspornější než větráním na ventilaci nebo na mikroventilaci. Nevýhodou je ovšem fakt, že se sníží teplota v místnosti, což vede ke zvýšení spotřeby energie za vytápění. Dá se tedy říci, že tento způsob větrání není příliš ekonomicky výhodný.

O něco efektivnější je mikroventilace, ta je ale efektivní pouze pokud se používá s rozmyslem. Rozhodně od ní nemůžete očekávat, že zajistí optimální větrání za všech okolností. V zimě při velkých mrazech může být větrání příliš intenzivní, naopak při vysokých teplotách v létě je spíše nedostačující.

Nucené větrání pomocí ventilátoru

Větrat můžete pomocí elektrického ventilátoru, který ústí do potrubí, a zajišťuje tak konstantní průtok vzduchu, který můžete regulovat. Drobnou nevýhodou tohoto systému může být šumění a spotřeba elektrické energie, která není naštěstí nijak vysoká. Pokud se rozhodnete pro tento systém, je potřeba se postarat o to, aby otvory pro přívod a odvod vzduchu byly těsně uzavíratelné, aby nedocházelo k narušení těsnosti obálky domu.

Řízené větrání s rekuperací

S řízeným větráním s rekuperací se setkáte především u nízkoenergetických a pasivních domů. Základní princip tohoto způsobu větrání spočívá ve zpětném získávání tepla a filtraci vzduchu.

Rekuperační jednotka je vybavena dvěma ventilátory, přičemž jeden do jednotky vhání čerstvý vzduch zvenčí a druhý přivádí znečištěný vzduch zevnitř budovy. Ve výměníku dojde k předání tepla ze znečištěného vzduchu tomu, který přichází z venku. Tímto způsobem se znovu využije energie, která byla již jednou na ohřev vzduchu vynaložena, čímž se snižují náklady na vytápění. Nejefektivnější je tento systém v zimním období. V létě může odpadní vzduch naopak do jisté míry ochlazovat přiváděný venkovní vzduch.

Větrání s rekuperací tepla jsou dva typy, z kterých si můžete vybrat ten, který je pro vaši stavbu vhodnější. 

Centrální rekuperace

Centrální rekuperaci byste měli zvažovat už ve fázi plánování stavby nebo velké rekonstrukce. Centrální rekuperační jednotka totiž vyžaduje rozvody vzduchu po celém domě. Od centrální jednotky vede potrubí s přívodem nebo odvodem vzduchu do jednotlivých místností. Centrální jednotka zajistí výměnu vzduchu ve všech místnostech. Jednotka se obvykle instaluje do technické místnosti.

Lokální rekuperace

V případě, že se nechcete pouštět do velké rekonstrukce, zvolte lokální rekuperaci vzduchu. Lokální jednotka nepotřebuje vzduchotechnické rozvody a v jednotlivých místnostech se zabudovává přímo do obvodových zdí. Její instalace není náročná a další výhodou je fakt, že si můžete vybrat jen ty místnosti, ve kterých ji chcete používat. Ideální je do malých ložnic bez oken, koupelen, šaten nebo místností, ve kterých se nedá kvůli blízkosti rušné silnice pravidelně větrat.

Dá se říci, že větrání s rekuperací je pro nízkoenergetické domy jedním z nejvýhodnějších a zároveň nejúčinnějších systémů větrání. Postará se stálý přívod čerstvého vzduchu bez nutnosti otvírání oken. Odpadají starosti s průvanem, hlukem z ulice i prachem nebo pylem z venku.