Vybudujte si díky tepelným čerpadlům a rekuperaci konkurenční výhodu, na kterou slyší čím dál více zákazníků

Využijte příležitost v podobě zvýšených nároků spotřebitelů na ekologický přístup firem. Průzkumy z vyspělých zemí pravidelně prokazují, že již více než většina spotřebitelů bere v potaz to, jak jednotlivé značky přistupují k ochraně životního prostředí. Řeč není již jen o „starých známých“ bio potravinách, recyklovatelných obalech či náhražkách masa, ale také ekologickém provozu firmy jako takovém.

Foto: Pixabay.com – krenok43

Zájem o informace o tom, které ze značek se chovají šetrně k životnímu prostředí, je tak velký, že články na toto téma nacházíme opakovaně v prestižních denících i odborných magazínech. I vy jste si možná všimnuli, jak v České republice začínají hrát na „ekologickou strunu“ supermarkety, výrobci potravin, aerolinky apod.

Možností, jak se dostat do povědomí coby firma ohleduplná k životnímu prostředí je hned několik. Jedna z nich navíc podnikatelům nabízí okamžitý benefit v podobě výrazně nižších nákladů na energie. Touto možností jsou tepelná čerpadla a rekuperace odpadního tepla, díky kterým se dramaticky sníží vaše účty za energie, objem tepla vypouštěného do ovzduší a celková uhlíková stopa zanechávaná vaší provozovnou.

Tepelná čerpadla a rekuperace odpadního tepla mají širokou škálu využití, najít je můžete například:

  • v obchodních, administrativních a průmyslových objektech,
  • ve sportovních areálech,
  • v restauracích a hotelech,
  • v infrastrukturních projektech typu letiště, přístavy, stanice metra,
  • uzavřených uhelných dolech,
  • na březích či hladinách jezer, přehrad či rybníků,
  • v serverovnách či u chladicích boxů.

At už podnikáte v jakémkoliv odvětví, určitě již se najde konkurent, ať už místní či zahraniční, který svým stávajícím i potenciálním zákazníkům komunikuje ohleduplnost provozu na životní prostředí. Výhodou pro vás je, že i když čeští spotřebitelé nezůstávají ve svých požadavcích pozadu, firmy si zatím politiku ohleduplnosti k životnímu prostředí osvojují pomaleji než na Západě. Máte tedy unikátní příležitost vybudovat si konkurenční výhodu a vrýt se do paměti zákazníků jako první volba pro ekologické nákupy.

Pokud vás zajímají konkrétní ekonomické výhody spojené s provozem tepelných čerpadel či opětovným využitím odpadového tepla, kontaktujte ještě dnes zástupce společnosti GT ENERGY s.r.o.