Cukrovarnický palác září díky firmě ARS čistotou

Cukrovarnický palác v centru Prahy podstoupil během roku 2019 kompletní čisticí kúru. Celé čištění provedli pracovníci firmy ARS, kteří díky moderním technologiím dokázali navrátit budově původní lesk.

Celkem bylo potřeba vyčistit celkovou plochu o rozloze 7 000 m². Vzhledem k tomu se práce rozdělila do několika etap. Nejprve pracovníci použili k čištění fasády systém TORBO, který slouží k otryskání staré omítky a následně provedli dočištění parou.

Cukrovarnický palác a jeho historie

Cukrovarnický palác vyrostl na Senovážném náměstí v letech 1912 až 1916 na místě obytných domů. Budovu navrhl architekt Josef Zasche a zdobí plastická výzdoba v kubisticko-klasicistním stylu. Tato honosná kancelářská budova řadu let sloužila ministerstvu výživy. Po sametové revoluci Zde sídlila Investiční a poštovní banka (IPB). Od roku 2000 čekala budova na nový účel využití. Do budoucna by měla sloužit jako luxusní hotel, proto bylo potřeba fasádu vyčistit a připravit.

Jak čištění probíhalo?

Tryskání je činnost, která se někdy označuje jako pískování. Během tohoto procesu se proudem jemných částic (abrazivem). V tomto případě se používal systém německého výrobce TORBO, který umožňuje mobilní tryskání bez nutnosti napojení na elektřinu či vodu. Systém TORBO kombinuje jemné částice písku a vodní clonu v poměru 80:20.

Díky tomu, že je při tryskání tak nízká prašnost, je možné tento systém používat i při práci v interiérech. Používá se tedy i pro čištění sklepních prostor nebo odstraňování omítek v místnostech.

Tento systém firma zvolila také proto, že díky elektronickému nastavení systém snižuje prašnost o 95 % oproti klasickému tryskání. To bylo důležité především z toho důvodu, že Cukrovarnický palác se nachází v centru Prahy.

Po otryskání fasády přišlo na řadu dočištění parou, které umožnilo pracovníkům zavit se posledních zbytků staré omítky. Po odborném ošetření fasády firmou ARS přišly na řadu práce na novém vzhledu budovy.

O zakázce rozhodly zkušenosti

Firma ARS byla vybrána pro tuto zakázku i na základě referencí, které za dobu svého působení získala. Během svého působení vyčistila již řadu pámátkově chráněných budov i jiných staveb po celé České republice i mimo ni. Při takovém typu zakázek vždy spolupracuje firma s památkáři a volí vždy nejlepší postup pro danou památku. Mezi nejznámější památky, které firma ARS čistila, patří Karlův most, Negrelliho viadukt nebo budova Státní opery.

Kromě tryskání a pískování povrchů firma ARS provádí i další práce. Věnuje se čištění obytných i komerčních budov, městského mobiliáře i pracovních strojů od organických i atmosférických nečistot, odstraňování graffiti nebo nanášení antigraffiti nátěrů. Vedle fasád si dokáží pracovníci firmy poradit i s ocelovými konstrukcemi a vnitřními prostorami budov.