Výstavba domu suchou metodou

Přemýšlíte o výstavbě domu a hledáte veškeré možnosti? Pokud ano, získejte co nejvíce informací o Cechu suché výstavby Česká republika.

dům - suchá výstavba
Ilustrační foto: eias3d.com


Cech suché výstavby ČR je sdružení zahrnující všechny výrobce, montážníky, dodavatele, kteří jsou na českém trhu a staví suchým způsobem. Co do počtu se jedná přesně o 120 subjektů, kteří jsou zapojení do tohoto sdružení.

Hlavním záměrem cechu je podpořit, informovat veřejnost a všechny investory o suché výstavbě. Cech se podílí na několika projektech, které jsou zásadní pro informovanost a vzdělanost nejen členů cechu. Především se jedná o přednášky, které probíhají v několika místech, na těchto přednáškách je důležité upozornit na nejčastější problémy při výstavbě. Může se jednat o problémy při konstrukci nebo špatných finančních rozpočtech. Také se zde dozvíte jak zamezit nejrůznějším zpožděním se výstavbou.

Dalším projektem, který je součástí tohoto sdružení, je vydávání informačních článků. Ty mají především pomoci nahlédnout do problematiky suché výstavby. Tyto články jsou směřovány k informování jak veřejnosti, tak případným investorů. Veškeré články, můžete vidět na nejrůznějších internetových webech, které se zaměřují na stavebnictví nebo v populárních stavebních časopisech. Neméně úspěšným projektem je Národní soustava kvalifikací, kde jsou kvalifikační a hodnotící standarty pro obor Montér suchých staveb. Cech má navíc svého zkušebního komisaře, který je určen dohlížet na zkoušky v tomto oboru a udržovat tak vzdělanostní úroveň.